29.08–08.11.2015
MECHELEN
terug

Angel Vergara

De Spaanse kunstenaar Angel Vergara (°1958) onderzoekt de kracht van het beeld. Met zijn performances, video’s, installaties en schilderijen tast hij de grens af tussen realiteit en kunst en doet hij vragen rijzen over de betekenis van de beelden die ons dagdagelijks omringen en beïnvloeden. Elk werk is een poging om door het beeld te breken en zowel de esthetische, sociaal-culturele als politieke impact hiervan aan de oppervlakte te brengen. Vergara verwerkt gedecontextualiseerde beelden en transformeert deze tot kunst. Hij creëert hiermee een soort ‘tussenrealiteit’ die ontstaat vanuit een persoonlijke verhouding tussen de kunstenaar, de steeds transformerende realiteit en haar afbeelding. De toeschouwer wordt uitgenodigd om opnieuw kritisch na te denken over hoe hij de alledaagse werkelijkheid waarneemt.

De Nekker Tree

hdv video-installatie, geluid, 13′ 11″
Gemaakt in opdracht van en geproduceerd door CONTOUR 7

Angel Vergara koos de binnentuin van het voormalige klooster de Noker als decor en thema voor zijn installatie op CONTOUR 7. Het inspireerde hem om rond het thema van de omsloten tuin te werken. Dit brengt hij in verband met het idee van een artificieel paradijs. In de decoratieve en geometrische tuin van de Noker staat slechts één boom. Net zoals een utopisch eiland, is de tuin afgesloten van de buitenwereld. De aanwezigheid van de enkele boom doet denken aan de bijbelse Tuin van Eden en diens Boom van Kennis. Kennis lijkt de mensheid een ambigu voordeel op te leveren, het verlicht en bezwaart tegelijkertijd. Het brengt het monsterlijke element in de menselijke aard aan het licht. Diezelfde ambiguïteit kan gevonden worden in het idee van de omsloten tuin. Moeten ze mensen beschermen of gevangen houden? Dergelijke tuinen kunnen worden gezien als bron van zowel genot als kwelling. Misschien zijn monsters en heiligen wel twee aspecten van dezelfde veelzijdige menselijke natuur. Het beste voorbeeld hiervan is wellicht Thomas More zelf: ter dood veroordeeld als een gevaarlijke vijand voor de Anglicaanse Kerk, maar eeuwen later omarmd als een katholieke heilige.