29.08–08.11.2015
MECHELEN
terug

Gilad Ratman

De Israëlische kunstenaar Gilad Ratman (°1975) woont en werkt in Tel Aviv. Zijn video’s en installaties zoeken naar een manier om met de aspecten van menselijk gemeenschappelijk gedrag te kunnen omgaan. Door het narratief tot het uiterste te drijven en een versplinterde chronologie toe te laten, verkent Ratman de mogelijkheden van het cinematografische apparatus. Oorzaak en gevolg wordt achterwege gelaten, ten voordele van een non-narratieve plek waar het poëtische en het pathetische tegelijkertijd kunnen bestaan.

Swarm

video-installatie, geluid, 4′ 00″
Gecoproduceerd door CONTOUR 7

De installatie Swarm toont een vreemde en onwerkelijke wereld waar drones (onbemande elektronische luchtvaartuigen) willekeurig rond constructies uit piepschuim vliegen. Drones lijken niet alleen op insecten, hun mechaniek en gedrag is gemodelleerd op basis van insecten. Ze lijken zich dan ook vaak als een zwerm te gedragen. Door de afwezigheid van een centraal beslissingsorgaan handelen aparte leden van een zwerm op eenzelfde manier. Ze creëren hierbij een soort zelfregulerend systeem. Zonder enige zichtbare hiërarchie communiceren ze en zoeken ze verbinding met elkaar, wat hen toelaat om uniform te handelen. De installatie evoceert een ambigue menselijke wereld, waar samenwerking snel transformeert in competitie.