29.08–08.11.2015
MECHELEN
terug

Javier Téllez

De Venezolaanse kunstenaar Javier Téllez (°1969) groeide op als zoon van twee psychiaters. Tijdens zijn leven ontwikkelde hij een diepe affiniteit met patiënten die lijden aan mentale en psychische problemen. Dit zien we terugkomen in zijn kunst waarin hij aan de hand van installaties, films en video’s de publieke opinie over deze gemarginaliseerde bevolkingsgroepen probeert te bespelen. Téllez onderzoekt waar en hoe we de grenzen tussen normaal en abnormaal, gezond en ziek trekken. Zijn werk vermengt pathologie met kunst, en maakt zo het vaak rigide onderscheid tussen creativiteit en abnormaliteit steeds meer diffuus.

​Bourbaki Panorama

35 mm film-installatie, geen geluid, 13′ 47″

Javier Téllez maakt voor zijn video-installatie gebruik van een voorbijgestreefd negentiende-eeuws medium, namelijk het ‘panorama’. Hij richt zich hiermee op één van de hete politieke hangijzers van vandaag: migratie. Het panorama is een monumentaal cirkelvormig schilderij dat de kijker omringt en is ontstaan met het doel om zijn bezoeker volledig onder te dompelen in de ervaring van een historisch of geografisch onbereikbare gebeurtenis. De locatie van de film, het Bourbaki Panorama in Luzern, toont een fragment uit het einde van de Frans-Pruisische oorlog in 1871 waarbij het verslagen leger van generaal Bourbaki zich overgeeft aan buurland Zwitserland. In de 35 mm film van Téllez wordt de werkelijkheid van het schilderij nog tastbaarder gemaakt door acteurs enkele scènes uit het paneel te laten naspelen. De acteurs zijn vluchtelingen die momenteel in Zwitserland verblijven. In plaats van hun verhaal te vertellen, nodigt de film ons uit om de principes van het humanitarisme te herdenken. Tegelijkertijd wordt het concept realisme in een nieuw daglicht geplaatst door echte mensen in nood te portretteren.