29.08–08.11.2015
MECHELEN
terug

Johan Grimonprez

Het werk van Johan Grimonprez (°1962) manoeuvreert tussen kunst en cinema, documentaire en fictie, praktijk en theorie. In een wereld die overspoeld wordt door massaal ge(re)produceerde beelden suggereert Grimonprez nieuwe narratieve structuren om persoonlijke verhalen te kunnen blijven vertellen. Zijn werk is gebaseerd op een archeologie van de hedendaagse media en openbaart – en ontwricht – de rol die het bewegende beeld speelt in de constructie van onze persoonlijke en politieke geschiedenissen, onze angsten en verlangens en de manier waarop we naar onszelf en de wereld kijken. De films van Grimonprez zoeken naar momenten waarop representatie en realiteit lijken samen te vallen, en wekken ‘een noodzaak op om de geschiedenis vanop een afstand te zien, maar tegelijkertijd van binnenuit die geschiedenis te kunnen spreken’. Hij verwierf internationale faam binnen de beeldende kunsten en sprokkelde selecties voor onder andere de Berlinale en het Sundance Film Festival.

WeTube-O-Theque

videobibliotheek, diverse lengte

WeTube-O-Theque is een vlog of videoblog. Erin verzamelde Grimonprez videofragmenten van het internet en uit diverse archieven rond de thema’s ecologie en duurzaamheid. Wat deze fragmenten verbindt, is hun reflectie over nieuwe en verantwoordelijke manieren van samenleven. Het idee van ‘tender gardening’ is afkomstig van de bekende raad die Voltaire ons in zijn Candide, ou l’optimisme geeft: ‘il faut cultiver notre jardin’.

every day words disappear

video, 15′ 11″
Gemaakt in opdracht van en gecoproduceerd door CONTOUR 7

In zijn nieuwe installatie every day words disappear treedt Johan Grimonprez in dialoog met denkers en wetenschappers die zoeken naar nieuwe ideeën over gemeenschap en sociale organisatie. De vragen die in de gesprekken worden gesteld, behandelen de dominante rol van negatieve factoren in onze samenleving zoals angst, competitie en egoïsme. Zoals steeds in zijn werk maakt de kunstenaar hierbij gebruik van een versplinterde montage van beelden.